ELASCA voor de moderne Europese Latijns Amerika Filatelist

ELASCA (European Latin American Stamp Collector Association) is een jonge vernieuwende beweging (2013) met initiatiefnemers uit België en Nederland, die graag iets willen betekenen voor de Europese filatelist. Op dit moment hebben we leden uit 9 verschillende landen.


Onze missie Interesses in de Latijns-Amerika filatelie stimuleren met een vrij toegankelijke artikeldatabase, de Library en de Nieuwsrubriek.


Werkwijze ELASCA Via haar website communiceert ELASCA met haar leden en kunnen de leden onderling communiceren. Er is een breed scala aan mogelijkheden voorzien.


Net als andere filatelistische bewegingen in de wereld heeft ook ELASCA haar speerpunten. Alleen net iets anders

- de website is drietalig: Nederlands, Engels en Duits;

- De Library heeft tot doel nieuwe artikelen te publiceren en oudere artikelen aan de vergetelheid te ontrukken en is vrij benaderbaar;

- Het ELASCA Bulletin wordt tweemaal per jaar uitgegeven in het Engels en het Nederlandse taal;

- Oude bulletins zullen via de Library vrij te lezen zijn na 5 jaar

- ELASCA internet veiling (enkel toegankelijk voor leden);

- ELASCA meeting rooms hebben bij voorkeur plaats tijdens grote filatelistische evenementen. Partners en aspirant-leden zijn altijd welkom;

- De ledendatabase maakt het mogelijk om via e-mail in contact te komen met andere leden

- ELASCA juicht deelname aan haar beweging door gepassioneerde postzegelhandelaren en veilinghuizen toe, filatelie is een gezamenlijk belang;

- Als jonge filatelistische beweging heeft ELASCA een fors internationaal netwerk.


Overtuigd? Vul dan het aanmeldformulier in.


De contributie voor internetleden bedraagt slechts € 12,00 per jaar.
Leden, die een hard copy van het Nederlandstalige of Engelstalige bulletin wensen, betalen € 25,00 per jaar.


Meer weten? Klik dan in het menu op Vereniging of neem contact op met jan@elasca.eu

Verwijzingen: